Şentepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi klinik ve radyografik yöntemler yardımıyla, lokal – genel anestezi veya sedasyon altında ameliyathane ortamında cerrahi işlemlerin yapıldığı bölümdür.

Ağız, diş ve çene bölgesindeki hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı birimdir. Diş çekimi, gömülü diş operasyonu, implant, çene kırığı tedavisi, çene tümörü, apse ve kistlerinin saptanması ve tedavisi, protez ve ortodontik tedavi öncesi dokuların düzenlenmesi gibi ağız ve diş sağlığını ilgilendiren pek çok konu çene cerrahisi kapsamındadır. Yanak, damak, dil, dudak gibi yumuşak doku ve dişler, kemikler, eklem olarak sıralayabileceğimiz sert dokuları ilgilendiren her türlü rahatsızlığın teşhisini ve cerrahi tedavisini kapsar.

Diş Cerrahisi

 • Gömülü ve / veya sürme sırasında müdahale gerektiren dişlere yapılan cerrahi işlemler,
 • Kök uçlarındaki lezyonların çıkarılması,
 • Kök ucu kistlerinin alınması,
 • Kök ucundaki anomalinin cerrahi müdahale ile düzeltilmesi.

Çene Kemiğine Yönelik Cerrahi Uygulamalar

 • Çene kemiğindeki kistlerin alınması,
 • Ortognatik cerrahi (çene estetiğine ilişkin ortodonti esaslı cerrahi işlemler) ile çene kemiklerinin yeniden yapılması,
 • Çene kemiklerindeki anormal kemik yapılarının düzeltilmesi,
 • Kemik yetersizliğinin olduğu bölgelere kemik greftlerinin (yama) yerleştirilerek desteğin sağlanması.

Yumuşak Doku ve Diş Etine Yönelik Cerrahi Uygulamalar

 • Dişler arasında irritasyona bağlı oluşan diş eti ve yumuşak dokuların çıkarılması,
 • Protezden kaynaklı büyümüş dokuların çıkarılması,
 • Dişlerin birbirinden ayrılmasına yol açan dokuların çıkarılması,
 • Yanak içi mukozasındaki irritasyona bağlı veya kendiliğinden gelişmiş dokuların çıkarılması,
 • Tükürük bezi kistlerinin ve taşlarının çıkarılması,
 • Diş etinin kemik grefti ve membranlarla desteklenmesi,
 • Estetik amaçlı diş eti operasyonları.

Protez Öncesi Cerrahi

 • Dişsiz çene kemiklerinin protezler için düzeltilmesi
 • Protez için yeterli mesafe sağlanabilmesine yönelik diş eti ve çene kemiği cerrahisi
 • Yapışık dil ve dudaklar için frenuluma (diş etini dudağa bağlayan kıvrım) yönelik cerrahi işlemler

İmplant Cerrahisi

 • Eksik dişlerin tamamlanması için çene kemiğine implant (yapay diş kökü) yerleştirme,
 • Çene kemiğinin implant öncesi cerrahi ile hazırlanması için kemik grefti ve membran uygulamaları.

Acil Cerrahi

 • Çekim sonrası açılmış sinüs boşluklarının kapatılması,
 • Çene kırıklarının basit ve komplike tedavisi.
 • Gömülü Diş Operasyonları
 • Gömülü 20 yaş dişi çekimi,
 • Gömülü köpek dişi çekimi,
 • Gömülü azı dişlerinin çekimi
 • Gömülü sürnumere (fazladan oluşmuş) diş çekimleri